Proizvodi

ULTRASOL AF

ULTRASOL AF

Koncentrat za dezinfekciju i čišćenje medicinskih sredstava, medicinskog inventara i svih vrsta površina, uključujući pleksiglas. Ne sadrži aldehide ni fenole.

Sastav: Diamini, Kvaternarna amonijumova jedinjenja, Nejonski surfaktanti

Pakovanje: 1L, 12x1L; 5L, 3x5L;