Proizvodi

SINOMEDIC STILET ZA UVOĐENJE TRAHEALNOG

STYLET

Stilet je izrađen od aluminijuma presvučenog silikonom. Omogućava jednostavnu aplikaciju trahealnog tubusa, dok se oblik stileta može prilagoditi tokom intubacije.

Veličine: Fr6-Fr14

Dužina: 305mm do 420mm.

Pakovanje: A20, 20×20