Proizvodi

SINOMEDIC SAMOLEPLJIVI KOHEZIONI ZAVOJ, ZA BANDAŽIRANJE

SAMOLEPLJIVI KOHEZIONI ZAVOJ ENG

Zavoj se lako cepa i nudi jaku i elastičnu imobilizaciju koja ne klizi i ne pomera se usled znojenja, zahvaljujući adhezivnom svojstvu. Aplikacija samolepljivog bandaža je veoma brza, jer ne zahteva primenu zaštite za kožu i lepka.

Dimenzije: 2.5cmx4.5m, 5cmx4.5m, 7.5cmx4.5m, 10cmx4.5m, 15cmx4.5m

Pakovanje: A24, 24×24,  A12, 24×12, A12, 16×12, A12, 12×12, A12, 8×12