Proizvodi

SINOMEDIC POSUDA ZA URIN

POSUDA ZA URIN

Napravljena od polipropilena, graduisana do 120ml. Poseduje poklopac sa navrtnjem, koji sprečava curenje i smanjuje rizik od kontaminacije.

Tipovi: Nesterilna & Sterilna

Zapremina: 30ml, 40ml, 50ml, 60ml, 80ml, 120ml

Pakovanje: A1, 200×1, 400×1, 500×1, 800×1