Proizvodi

PLURAZYME EXTRA

PLURAYZIME EXTRA

Prašak za pripremu radnog rastvora, odlične kompatibilnosti sa različitim materijalima i stoga idealan za ručno čišćenje hirurških instrumenata i fleksibilnih endoskopa.

Sastav: Nejonski surfaktanti, Enzimi: Proteaze, Amilaze, Lipaze

Pakovanje: 1L, 12x1L; 5L, 3x5L;