Proizvodi

PERFEKTAN PAA

PERFEKTAN PAA

Izuzetno efikasan koncentrat za ručnu dezinfekciju svih vrsta instrumenata. PERFECTAN PAA je dvo-komponentna formulacija koja omogućava trenutnu aktivnost i skraćuje dužinu procesa pripreme radnog rastvora u odnosu na praškaste proizvode.

Sastav: Koncentrovana bazna komponenta: Persirćetna kiselina, Hydrogen peroksid

Koncentrovani aktivator: Nejonski surfaktanti, Fosfonati

Pakovanje: 2x100ml, 4x2x100ml;