Proizvodi

PERFEKTAN NEU

PERFEKTAN NEU

Tečni koncentrat za dezinfekciju i čišćenje instrumenata. Poseduje snažne sposobnosti čišćenja i visoku kompatibilnost sa materijalima, kao i prijatan miris, s obzirom da ne sadrži aldehide i fenole.

Sastav: N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1.3-diamin

Pakovanje: 1L, 10x1L; 2L, 6x2L; 5L, 3x5L;