Proizvodi

PERFEKTAN EXTRA

PERFEKTAN EXTRA

Koristi se za dezinfekciju i čišćenje instrumenata. Poseduje snažne sposobnosti čišćenja i visoku kompatibilnost sa materijalima.

Sastav: Dideciloksetilmetil amonijum propionate, Katjonski i anjonski surfaktanti

Pakovanje: 2L, 6x2L; 5L, 3x5L;