VEST

Usluge koje pružamo

July 14, 2014, 16:19

novosti-2

Pored proizvodnje i trgovine bavimo se pružanjem konsalting usluga i to iz sledećih oblasti

  • – Usluge REGISTRACIJE MEDICINSKIH SREDSTAVA u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS)
  • – Usluge izvođenja kompletne MEDICINSKE STATISTIKE i pisanja stručnih, doktorskih, magistarskih i drugih radova
  • – Usluge MEDICINSKOG MARKETINGA: pisanje i izrada reklamnog materijala, priprema i organizacija promotivnih aktivnosti na skupovima, seminarima i kongresima, organizacija stručnih seminara, edukacija stručnih saradnika na terenu