VEST

Sistem kvaliteta

October 19, 2014, 10:12

novosti-1

Izjava o politici kvaliteta

  • * Sinofarm d.o.o. primenjuje sistem menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001:2008 i ISO 13485:2003 kako bi osigurali da naši proizvodi budu definisanog i traženog kvaliteta.
  • * Kako bismo osigurali stalan kvalitet proizvoda mi kontinuirano pratimo, preispitujemo, održavamo efektivnost i poboljšavamo naše poslovanje, naročito procese upravljanja kvalitetom.
  • * Svoje proizvode izrađujemo u saglasnosti sa međunarodnim tehničkim standardima i Evropskim Direktivama što potvrđujemo i sertifikacijom proizvoda sa CE znakom.
  • * Koristeći proverene isporučioce i proverenu tehnologiju, uz obučeno osoblje mi imamo za cilj stvaranje imidža pouzdanog proizvođača.
  • * Zadovoljsto i bezbednost korisnika naših proizvoda i partenerski odnos sa kupcima je naš prosperitet.
  • * Na osnovu ove politike kvaliteta mi definišemo naše ciljeve kvaliteta kao i strategiju našeg razvoja.