Because each life matters.

SUPER SOFT Pelene za odrasle - DNEVNE
Namenjene su osobama sa srednjom i umereno teškom inkontinencijom.

Veličine: small, medium, large i x-large.
Pakovanje: 8 i 30 komada u vrećici.

SUPER SOFT Pelene za odrasle - NOĆNE
Namenjena je osobama sa teškom i veoma teškom inkontinencijom koje su vezane za krevet.

Veličine: small, medium, large i x-large.
Pakovanje: 8 i 30 komada u vrećici.